Follow Us @asrialigur

02 November 2010

Nama pekerja


Nama Pekerja: Pe*is.

Hal: Minta naik gaji.

Seperti tajuk diatas dengan ini, saya "Pe*is" ingin meminta kenaikan gaji disebabkan alasan-alasan yang berikut:

-saya melakukan pekerjaan yang menggunakan kekuatan fizikal.
- saya bekerja di sesuatu kedalaman yang tertentu.
- saya bekerja dengan menggunakan kepala terlebih dahulu.
- saya bekerja ditempat yang lembab.
- saya bekerja lebih masa tanpa bayaran tambahan.
- saya bekerja di ruang yang gelap tapi tidak mempunyai aliran udara segar.
- saya bekerja di kawasan yang bersuhu tinggi.
- pekerjaan saya berisiko dijangkiti oleh penyakit.


Sekian,

Jawapan dari pihak Pengurusan:

Setelah mempertimbangkan permintaan dan memorandum yang diberikan, kami menolaknya dengan alasan-alasan berikut:
- anda tidak bekerja 8 jam penuh.
- anda tertidur setelah melakukan tugas yang sekejap.
- anda tidak selalu menurut perintah dari pengurusan.
- anda tidak selalu berada di posisi yang telah ditentukan, bahkan sering pergi ketempat lain.
- anda terlalu banyak mengambil rehat yang tidak rasmi.
- anda tidak mempunyai inisiatif, selalu harus ditekan dan dirangsang untuk memulakan kerja.
- anda meninggalkan tempat kerja anda dengan kacau bilau kekadang anda mengabaikan amaran kesihatan dengan tidak menggunakan pakaian pelindung yang sewajibnya.
- anda tidak pernah menunggu usia bersara sebelum berhenti bekerja.
- anda tidak suka bekerja dalam dua shift.
- anda kadang meninggalkan tempat kerja anda sebelum pekerjaan anda selesai.
- dan yang paling penting adalah anda selalu memasuki dan meninggalkan tempat kerja dengan membawa dua buah bungkusan yang bentuknya mencurigakan.

No comments: